นโยบายคุณภาพ

1. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล ( ISO 9001:2008 )

2. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสี และส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

 
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก ชื่อผู้ใช้ และอีเมล์ของคุณ แล้วคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสผ่าน
คุณจะได้รับรหัสผ่านใหม่อย่างรวดเร็วทางอีเมล์ และให้ใช้รหัสผ่านใหม่ที่ได้รับนี้ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ชื่อผู้ใช้:
อีเมล์: