นโยบายคุณภาพ

1. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล ( ISO 9001:2008 )

2. มุ่งมั่นให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสี และส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

 
คุณไม่ได้รับมอบสิทธิในการเข้ามาดูข้อมูลส่วนนี้
คุณต้องการ เข้าสู่ระบบ?

Who's Online

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?