มีความมุ่งมันในการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ไอโซโทปรังสีสอดคล้องกับมาตราฐานสากล (ISO 9001:2008)
 
รู้จัก ศอ.

Who's Online

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

ข่าววิทยาศาสตร์